АНАЛИЗ И КОНСУЛТИРАНЕ

Всеки случай на преместване се предшества от подробен анализ и оценка на дърветата, които ще бъдат трансплантирани. Специалист ще оцени най-важните фактори, както следва:

  • Вид , размер и жизненост на дървото
  • Местоположение на дървото
  • Възможност за трансплантация
  • Сезон, климатични и почвени условия, регионални вредители и болести

Дърветата се разпространяват както над, така и под земята, а разклонението на клоните и растежът на корена могат да причинят значителни щети ако дървото е лошо разположено. Решаващ фактор, който трябва да се има предвид е близостта до сгради, тротоари, алеи, улици, подземни комуникации, канализационни системи. Трансплантациите на дървета изискват експертни познания, опит, умения и оборудване, които малцина наистина могат да предложат, а екипът ни от ландшафтен инженер и еколог изпълнява всички аспекти на операциите по преместване с професионален стандарт.

Галерия