ПРЕСАЖДАНЕ НА ДЪРВЕТА

Седмица преди преместване на дървото се извършва подготовка, която включва поливане поне няколко пъти за да омекне почвата, при големи широколистни дървета се извършва резитба на короната за да отговаря на редуцираната коренова система.

Преместването на дървото се осъществява при следната технология:

На мястото определено за засаждане на дървото се прави изкоп с лопатите на машината Оптимал 2500 с размери 250 см ширина и 160 см дълбочина. По този начин формата на изкопа напълно съвпада с формата на кореновата система на дървото, което ще се откопае и пресъди. Машината се центрира спрямо дървото за да може при забиване на лопатите дървото да е в центъра на оборудването. Лопатите се забиват по ред обозначен от производителя Оптимал. След като лопатите са забити дървото се обтяга на три точки с колани с цел да не се размести при транспортирането до мястото на засаждане. Преди дървото да се постави в изкопа, почвата се наторява с тор за растеж на кореновата система, след поставянето се извършва обилно поливане.

Галерия